Codzienny rytm

Wspólnota żyje pewnym rytmem – codziennym, miesięcznym i rocznym. Oto podstawowe jego elementy:

  • spotkania w małych grupach dzielenia

Grupy są małe, zazwyczaj 8-10 osobowe. Spotkania każdej grupy odbywają się dwa razy w miesiącu, najczęściej w domach poszczególnych członków. Podczas spotkań dzielimy się Słowem odkrytym w konferencji, z którą właśnie pracujemy oraz wszystkim co dotyka naszego życia w tej perspektywie.

  • spotkania ogólne

Są to spotkania całej wspólnoty, których centrum jest Eucharystia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w niedzielę o godz. 14:45 w kaplicy akademickiej lub MB Częstochowskiej przy kościele pw. NMP z Lourdes, przy ul. Misjonarskiej 37 w Krakowie. Zazwyczaj spotykamy się w drugą niedzielę miesiąca.

Spotkania całej wspólnoty pomagają nam zrozumieć, co w praktyce oznaczają słowa: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20) i doświadczyć, że Kościół to wspólnota ludzi wierzących i dzielących się życiem z Bogiem.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać naszą wspólnotę, serdecznie zapraszamy.

  • spotkania modlitewne

Spotkania modlitewne otwarte są na wszystkich szczególnie spragnionych odnajdywania skarbu modlitwy wspólnotowej. Odbywają się dwa razy w miesiącu, w piątki, w domach poszczególnych członków wspólnoty.

  • rekolekcje

Rekolekcje wakacyjne to zwykle tygodniowy czas zgłębiania Bożych dróg życia i przekonywania się do nich. Czas ten co roku poświęcony jest innym zagadnieniom, obejmuje konkretną część Pisma Świętego. Słowo odkrywane podczas rekolekcji jest dla nas wstępem do nowego roku formacyjnego.

Uzupełnieniem rocznej formacji są również rekolekcje weekendowe. Wspólnie staramy się przeżywać ważny czas w roku liturgicznym.