O nas

Wspólnotę tworzy kilkadziesiąt osób. Dość zwyczajnych: małżonków, rodziców, studentów, pracowników, pracodawców, spełnionych i poszukujących. Kolejne dziesiątki to nasze dzieci.

Każdego z nas coś pchnęło do szukania drogi, na której można znaleźć Boga. I na tej drodze, na różnych etapach, pojawiła się Wspólnota Św. Pawła.

Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu, Eucharystii i rekolekcjach. Wielu z nas znalazło tu przyjaciół, z którymi spędzamy też wolny czas. Lubimy poznawać nowych ludzi, dlatego zapraszamy wszystkich tęskniących za pełniejszym życiem duchowym.

Wspólnota działa przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie.

 

 

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Św. Paweł

 

 

Formacja

Formacja jest zbudowana z wielu elementów, które uczymy się praktykować w codziennym życiu. Jest to zestaw metod znanych w Kościele od wieków. Droga odkrywania i uczenia się tych elementów powinna trwać całe życie. Nie chodzi bowiem o to aby dojść do doskonałości w ich “wypełnianiu”, lecz by były nam pomocą w drodze do coraz głębszego poznawania Boga. Są one jedynie narzędziem formacji, a nie celem.

Elementy formacji:

  • praca z konferencją

Praca z konferencją pomaga zrozumieć Słowo Boże i realizować je w konkretnych aspektach życia. Czytanie i zagłębianie się w konferencję na każdy miesiąc, będącą częścią jednego tematu na dany rok, jest mobilizacją do zmian i konkretnym zaproszeniem do osobistej relacji z Panem Bogiem. Konferencja jest wskazówką, objaśnieniem, pocieszeniem na drogach wiary. Stawia w prawdzie.

  • modlitwa 

Bez modlitwy najlepsze programy formacyjne nie mają żadnego sensu. Znajdowanie czasu na bycie tylko z Bogiem jest jak codzienny posiłek, dzięki któremu mamy energię do zmagań ze światem.

Modlimy się indywidualnie, w rodzinach oraz grupach dzielenia. Na szczególnie spragnionych czeka Diakonia Modlitwy, czyli specjalna grupa wewnątrz Wspólnoty.

Więcej

 

 

 

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Św. Paweł

Codzienny rytm

Wspólnota żyje pewnym rytmem – codziennym, miesięcznym i rocznym. Oto podstawowe jego elementy:

  • spotkania w małych grupach dzielenia

Grupy są małe, zazwyczaj 8-10 osobowe. Spotkania każdej grupy odbywają się dwa razy w miesiącu, najczęściej w domach poszczególnych członków. Podczas spotkań dzielimy się Słowem odkrytym w konferencji, z którą właśnie pracujemy oraz wszystkim co dotyka naszego życia w tej perspektywie.

  • spotkania ogólne

Są to spotkania całej wspólnoty, których centrum jest Eucharystia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w niedzielę o godz. 14:45 w kaplicy akademickiej lub MB Częstochowskiej przy kościele pw. NMP z Lourdes, przy ul. Misjonarskiej 37 w Krakowie. Zazwyczaj spotykamy się w drugą niedzielę miesiąca.

Spotkania całej wspólnoty pomagają nam zrozumieć, co w praktyce oznaczają słowa: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20) i doświadczyć, że Kościół to wspólnota ludzi wierzących i dzielących się życiem z Bogiem.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać naszą wspólnotę, serdecznie zapraszamy.

Więcej

 

Materiały

ikona-charyzmatikona-biezacy-rok-formacyjnyikona-archiwumikona-materialy

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub po prostu chciałbyś przyjść na spotkanie - zapraszamy.

Wspólnota św. Pawła

E: formacjakatolicka@googlegroups.com

MIEJSCE SPOTKAŃ - Parafia św. Józefa w Krakowie na os. Kalinowym